Potkuri

Potkuri hankkeen kuvake

Potkuri – Poikkeusaikainen tuki ja valmennus erityisryhmille Suonenjoella -hankeen tavoitteena oli kehittää toimintamalli, jonka avulla voidaan tukea Suonenjoella asuvien kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien sekä pitkäaikaistyöttömien osallisuutta sekä ylläpitää kohderyhmän työ- ja toimintakykyä poikkeustilan aikana. Hankkeen aikana kehitetyn toimintamallin katsottiin olevan hyödynnettävissä osana Suonenjoen Riveripajojen työtoimintaa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hanke toteutettiin ajalla 1.5.-31.8.2020 ja sen toteutuksesta vastasi Suonenjoen Rivertech ry. Hankkeen rahoittajia olivat Euroopan sosiaalirahasto ja ELY-keskus.

Potkurihankkeen

Digiosaamisen polulla

Polku kohti digiosaamista lähtee omaan laitteeseen ja laitteen lisäosiin tutustumisesta, hiiren ja näppäimistön käyttämisestä, tarvittavien sovelluskuvakkeiden oppimisesta sekä nettiyhteyden muodostamisesta. Kun oma laite on otettu haltuun, voidaan opetella yhdessä Gmail-sähköpostiin kirjautumista sekä tutustua kalenterimerkintöihin, jotka auttavat digipajan aikataulun hahmottamisessa. Sähköpostiin tulleen kokouskutsun kautta päästään oppimaan hyviä ja toiset osallistujat huomioon ottavia etäkokouskäytänteitä Meet-kokoussovelluksessa. Etäkokouksessa perehdytään yhdessä mikrofonin ja kameran tarkoituksen mukaiseen käyttöön sekä chat- ja nastatoimintoihin. Kun Meet-kokoussovellus on tullut tutuksi, aloitetaan pohtimaan yhdessä verkossa toimimisen hyviä ja turvallisia käytänteitä, nettietikettiä. Tähän osioon kuuluvat tietoturvan perusteet, tiedon siirtäminen laitteelta toiselle, tekijänoikeuksien perusteet sekä verkkoidentiteetin ymmärtäminen. Kun verkossa toimimisen hyvät ja turvalliset käytänteet ovat hallussa, voidaan perehtyä yhdessä tiedonhaun perusteisiin sekä medialukutaitoon, joka on tiedon luotettavuuden arviointia. Seuraavaksi opetellaan erilaisten sähköisten alustojen käyttämistä ja hallintaa. Tällaisia sähköisiä asiointipalveluja voivat olla esimerkiksi kirjastopalvelut, verkkopankki sekä TE-palveluiden ja KELAn sivustot. Digitaitojen karttuessa etätyötoiminta on mahdollista Riveripajoilla. Etätehtäviä tehdään yhdessä Driven Docs-tekstinkäsittely-, Slides-esitys- ja Sheets-taulukko-ohjelmalla.

Potkurin viikkojärjestys

 

Yhdessä onnistumme paremmin 

Hankkeen onnistumisen kannalta rahoittajien lisäksi merkittäviä olivat yritykset, joiden palveluita käytettiin hankkeen onnistumiseksi. Paju Consulting vastasi hankesparrauksesta, jossa hankehenkilöstön digihankkeen toteuttamisen osaamista sekä asiakasymmärrystä kehitettiin. Digisparrauksessa käsiteltiin esimerkiksi osallistujien ohjeistamista toimintakäytäntöihin, tiedottamista hankkeesta osallistujien lisäksi keskeisille lähihenkilöille sekä käytännönohjeita digitaalisten ohjausmateriaalien tekoon mm. käyttöohjevideoihin ja sisältökalvoihin. Asiakasymmärrys-sparrauksessa haluttiin laajentaa ymmärrystä hankkeeseen osallistujista työstäen kysymyksiä:

  • Kuka on asiakas?
  • Kuinka palvelu vastaa asiakkaan tarpeeseen?
  • Kuinka asiakas löytää palvelun piiriin?
  • Kuinka asiakasta motivoidaan?

Potkurihankkeen etävalmennusmalli

Piirre C toteutti etävalmennusmallin visualisoinnin. Ylläolevasta kuvasta käy yksinkertaisesti selville mitä etävalmennusmalli hankkeessa tarkoitti, mitä siellä osallistujien kanssa opeteltiin ja mihin toiminnalla tähdätään. Hankkeelle oli tärkeää saada toimintamalli ilmaistua mahdollisimman selkeästi ja yksinkertaisesti niin osallistujille kuin sidosryhmille.

Wa ja meet kuvakkeet

Hankkeessa oli yhtenä tehtävänä laitelainaus niille osallistujille, joilla ei omia laitteita ollut käytettävissä. Laitteet eivät suoraan sovellu osallistujien käyttöön, vaan alkunäyttöä tuli yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa siten, että osallistujat pystyivät niitä käyttämään. Lisäksi etävalmennus edellyttää, että laitteet ovat yhdenmukaisia käyttäjillä. Laitteiden hankinnasta, yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta vastasi IT- apurit.

Paju palvelumuotoilu
Piirre kuvitus
ELY
Vipuvoimaa EU: lta
Euroopan unionin Sosiaalirahasto