Yksilövalmennus on nuoren ja työpajaohjaajan luottamukselliseen
 vuorovaikutussuhteeseen perustuvaa työskentelyä. Se pitää sisällään
 yksilökeskusteluja, nuoren kohtaamista ja kuulemista. Yksilövalmennuksen avuin
 pyritään kartoittamaan nuoren elämäntilannetta ja suuntaamaan katsetta
 tulevaisuuteen. Tarvittaessa nuorta ohjataan ja tuetaan nuorta tukevien tai
 auttavien palveluiden piiriin ja tehdään yhteistyötä nuoren verkostojen kanssa.
 Yksilövalmennus on siis nuoren tarpeista lähtevää monipuolista toimintaa, jota
 voidaan toteuttaa monenlaisissa ympäristöissä.

"jokainen meistä tarvitsee joskus jeesiä"