Yhdistyksemme päämääränä on…

olla luotettava ja aloitteellinen kolmannen sektorin osaaja paikkakunnalla.Tuotamme asiakaslähtöisesti ja tavoitetietoisesti työtoimintaa osatyökykyisille, kuntouttavaa työtoimintaa ja nuorten työpajatoimintaa

 Osallisuuteen tukeminen toiminnan lähtökohtana

Toimintamme tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaistyöttömyyttä sekä lisätä yhteiskunnallista osallisuutta. Toimintamme on sosiaalisesti kestävään kehitykseen ja yksilötasolla yhteiskuntaan kiinnittymiseen tähtäävää valmennustyötä.Toiminnassamme korostuvat eettisyys ja ympäristöarvojen säilyttäminen sekä toiminnan läpinäkyvyys ja vaikuttavuus.

Puheenjohtaja

Pekka Leskinen

puh 0440310325

hallituksen jäsenet 2018

Varapuheenjohtaja Tuula Rossi

Hallituksen jäsenet

Niina Miilunpohja

Katja Kiviniemi

Matleena Väisänen ja

Sirkka Koponen