Opinnollistamista Nuorten työpajalla

Nuorten työpajalla voi hankkia osaamista seuraavissa osa-alueissa:

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

– Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielell
– Toiminta digitaalisessa ympäristössä
– Taide ja luova ilmaisu

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

– Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
– Työelämässä toimiminen
– Opiskelu- ja urasuunnittelu
– Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
– Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
– Kestävän kehityksen edistäminen

Oppimisympäristön tunnistamisraportti (avautuu tästä)