Pienissä ja suurissa organisaatioissa toimitaan sen eteen, että palvelut olisivat yhä lähempänä käyttäjäasiakasta. Palveluilta odotetaan ketteryyttä, asikaslähtöisyyttä, läpinäkyvyyttä,  ja helposti saavutettavuutta –  muutaman tekijän mainitakseni :).

On monia tapoja selvittää asiakkaiden toiveita, tarpeita ja odotuksia. Meidän yhdistyksen valmennuspalveluissa on paljon monimuotoisuutta, mikä on rikkaus ja samanaikaisesti haaste -miten saamme erilaiset tarpeet ja toiveet näkyville ja pystymme toimimaan yhä asiakaslähtöisemmin, meillä sanottuna; valmentautujalähtöisemmin?

Valitsimme yhdeksi keinoksi työtoiminnan vaikuttavuuskyselyn valmentautujimme lähihenkilölle tai lähiomaiselle. Tarkoituksena on saada näkökulmia siihen, miten vastaajat kokevat työtoiminnan vaikuttavan omaan asiakkaseensa tai läheiseensä. Lisäksi pyydämme näkökulmia tulevaisuuteen, eli siihen millaista työtoiminnan palvelua meiltä ja yleisesti ottaen toivottaisiin. Vastausten perusteella pystymme arvioimaan toiminnan nykyhetkeä ja mihin kehittämistoiminnan tulisi suuntautua jatkossa.

Kyselyn kohdejoukko on tässä kyselyssä läheiset, mutta se ei poissulje kiinnostustamme valmentautujiemme kokemukseen saamastaan palvelusta. Se on aivan yhtä tärkeää ja kehitämme tiedonkeruutapaa, jolla pystyisimme saamaan mahdollisimman tarkkaa tietoa arjen havaintojemme ja saamamme palautteen lisäksi.

 

Olemme lähettäneet Forms- muotoiset kyselyt kohdennetusti lähihenkilöille ja tarpeen mukaisesti myös paperilomakkeisto. Toivottavasti saamme mahdollisimman monen vastaajan liikkeelle 10.2.2018 mennessä.

Palataan tuloksiin maaliskuun 2018 aikana!

Outi