Meidän yhdistys

Yhdistyksemme päämääränä on...

olla luotettava ja aloitteellinen kolmannen sektorin osaaja paikkakunnalla.Tuotamme asiakaslähtöisesti ja tavoitetietoisesti työtoimintaa osatyökykyisille, kuntouttavaa työtoimintaa, nuorten ohjaavaa työpajatoimintaa sekä etsivää nuorisotyötä.

 

 Osallisuuteen tukeminen toiminnan lähtökohtana 

Toimintamme tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaistyöttömyyttä sekä lisätä yhteiskunnallista osallisuutta. Toimintamme on sosiaalisesti kestävään kehitykseen ja yksilötasolla yhteiskuntaan kiinnittymiseen tähtäävää valmennustyötä.Toiminnassamme korostuvat eettisyys ja ympäristöarvojen säilyttäminen sekä toiminnan läpinäkyvyys ja vaikuttavuus.