Yhdistyksemme päämääränä on...

olla luotettava ja aloitteellinen kolmannen sektorin osaaja paikkakunnalla.Tuotamme asiakaslähtöisesti ja tavoitetietoisesti työtoimintaa osatyökykyisille, kuntouttavaa työtoimintaa, nuorten ohjaavaa työpajatoimintaa sekä etsivää nuorisotyötä.

 

 Osallisuuteen tukeminen toiminnan lähtökohtana 

Toimintamme tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaistyöttömyyttä sekä lisätä yhteiskunnallista osallisuutta. Toimintamme on sosiaalisesti kestävään kehitykseen ja yksilötasolla yhteiskuntaan kiinnittymiseen tähtäävää valmennustyötä.Toiminnassamme korostuvat eettisyys ja ympäristöarvojen säilyttäminen sekä toiminnan läpinäkyvyys ja vaikuttavuus.
 
 

 

 

Hallituksemme vuonna 2018

Puheenjohtaja Pekka Leskinen

0440310325

Varapuheenjohtaja Tuula Rossi

Hallituksen jäsenet

Niina Miilunpohja

Katja Kiviniemi

Matleena Väisänen ja

Sirkka Koponen